Powered by Someco
Somekoulutus
Sisältöstrategia haltuun 9.11.2017 alkaen

Someco Oy toteuttaa syksyllä 2017 ensimmäistä kertaa koulutusohjelman, jonka aikana osallistujat perehtyvät syvällisesti sosiaalisen median sisältöstrategian luomiseen.

Tämä koulutus- ja työpajakokonaisuus antaa eväät organisaation sosiaalisen median sisältöstrategian tekoon. Koulutuksen aikana käydään askel askeleelta läpi sosiaalisen median sisältöstrategian kulmakivet ja tehdään käytännönläheisiä harjoitteita yhdessä Somecon strategien kanssa. Näistä harjoitteista muodostuu koulutusohjelman aikana ensimmäiset askeleet kohti toimivaa sosiaalisen median sisältöstrategiaa organisaatiollesi. Työpajoihin otetaan maksimissaan 8 osallistujaa. Koulutusohjelmaan ei oteta keskenään suoria kilpailijoita, jotta työpajatyöskentely onnistuu.

Tavoitteet ja hyödyt

Tämän koulutus- ja työpajakokonaisuuden aikana osallistuja luo omalle organisaatiolleen kulmakivet sosiaalisen median sisältöstrategiatyöhön, jonka työstämiseen hän myös sitouttaa koulutuksen aikana omaa organisaatiotaan. Luot organisaatiosi käyttöön käytännönläheiset sosiaalisen median toimintatavat ja mallit, joiden avulla sisältötyön arki on toimivaa ja tavoitteellista. Tarkoituksena on mahdollistaa huolella tehdyllä pohjatyöllä tavoitteiden saavuttaminen roadmapin mukaisessa aikataulussa.

Kenelle?

Koulutus soveltuu kaikille, jotka toimivat organisaatioiden markkinointiviestinnän, sisältömarkkinoinnin ja/tai sosiaalisen median parissa. Nimikkeesi voi olla esimerkiksi viestintä- tai markkinointipäällikkö tai -suunnittelija tai -koordinaattori, tiedottaja, community manager tai yhteisömanageri. Mikäli vastuullasi on sosiaalisen median suunnittelu- tai strategiatyö, olet oikeassa paikassa.

Hyödyt

Mikäli organisaatiosi resurssit ovat vähissä ja kokonaisvaltaista strategiatyötä ei ole mahdollisuus tässä vaiheessa toteuttaa, on tämä koulutuskokonaisuus oiva apu suunnitelmallisessa ja tavoitteellisessa sisältötyössä. Koulutuskokonaisuuden avulla varmistat, että olet matkalla oikeaan suuntaan. Somecon sisältöstrategit ohjaavat ja auttavat organisaatiotasi ottamaan oikean suunnan kohti strategista sosiaalisen median hyödyntämistä. Koulutuskokonaisuudessa yhdistyy koulutuksellinen teoriapuoli ja käytännönläheiset harjoitukset opitun pohjalta. Lisäksi pääset hyödyntämään Somecon sisältöstrategien osaamista parhaalla mahdollisella tavalla.

llmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan 9.11.2017 aloittavaan koulutusohjelmaan 2.11. mennessä!

Koulutuksen ohjelma

Koulutuskokonaisuus koostuu kuudesta koulutusosiosta ja työpajasta, joiden aikana edetään johdonmukaisesti eteenpäin organisaation sisältöstrategiatyössä. Työpajojen välissä osallistuja saa ennakkotehtäviä tulevaa työpajaa varten. Tehtävien avulla hän sitouttaa myös omaa organisaatiotaan laajemmin sosiaalisen median sisältöstrategiatyöhön, jota hän koulutusohjelmassa toteuttaa. Jotta lopputulos on paras mahdollinen, on tärkeää, että osallistuja sitoutuu ennakkotehtävien tekoon yhdessä organisaation muiden jäsenten kanssa. Näin varmistetaan, että organisaation muut osapuolet saadaan sitoutettua strategiaan jo sen työstövaiheessa. Koulutusohjelman päätteeksi toteutetaan kaksi tuntia kestävä henkilökohtainen konsultointi, jossa käydään läpi viimeistelty sosiaalisen median sisältöstrategia yhdessä Somecon strategin kanssa.

1. Sosiaalisen median sisältöjen tavoitteet -työpaja (9.11.2017 klo 9-12)

Tämä työpaja aloittaa Sosiaalisen median sisältöstrategia haltuun -koulutusohjelman. Aloitamme sukelluksella syvään päähän, eli uppoudumme heti alkuun liiketoiminnan strategiasta ja organisaation missiosta johdetun sosiaalisen median sisältöstrategian peruspilareihin.

Työpajan koulutuksellisessa osuudessa käydään läpi sisältöstrategian rakentamisen perusteita ja määritellään, millaisia tavoitteita tuotetuille sisällöille voidaan asettaa. Tärkeitä kysymyksiä ovat mm. miten sisältö edistää liiketoimintaamme ja mitä haluamme saavuttaa sisällöillämme. Koulutuksellisessa osuudessa korostetaan kohderyhmätuntemuksen tärkeyttä ja pyritään vastaamaan kysymyksiin: Kuka kuluttaa sisältöjämme nyt ja kenen sitä tulisi kuluttaa jatkossa? Mitä lisäarvoa tuottamamme sisältö tuo vastaanottajalle?

2. Sosiaalisen median nykytilan analysointi sekä toimialan benchmark (16.11.2017 klo 9-12)

Tässä työpajassa paneudutaan oman organisaation sosiaalisen median käytön nykytilaan mittaamalla ja analysoimalla, sekä benchmarkataan muita toimijoita, joilla on vastaavia kohderyhmiä sosiaalisen median sisällöilleen.

Työpajan koulutuksellisessa osiossa paneudutaan sisältöjen onnistumisen analysointiin ja sosiaalisen median kanavien tarjoamien tilastointipalvelujen hyödyntämiseen sosiaalisen median sisältöstrategian tukena. Tuloksia verrataan mm. kattavuuden, sitoutuneisuuden ja liikenteen ohjaamisen suhteen ja analysoidaan, millaisia sisältöjä kannattaisi jatkossa tuottaa ja mitä taas jättää tuottamatta.

3. Työpaja kanavasuunnitelmasta (23.11.2017 klo 9-12)

Tässä työpajassa osallistuja toteuttaa kanavasuunnitelman omalle organisaatiolleen. Työpajan koulutuksellisessa osuudessa käydään läpi eri sosiaalisen median kanavien rooleja B2C- ja B2B -yleisöjen tavoittamisessa ja puntaroidaan niiden hyödyntämismahdollisuuksia kunkin osallistujan organisaation kohdalla.

4. Työpaja sisältökonsepteista ja sisältösuunnitelmasta (30.11.2017 klo 9-12)

Onnistuakseen sosiaalisen median sisältömarkkinoinnissa tulee strategisessa suunnittelussa huomioida sisältöjen ja kanavien yhteispeli. Työpajan koulutuksellisessa osuudessa käydään läpi sisältökonseptien rakentamista ja sisällöille asetettavia tavoitteita.

Työpaja antaa eväät luoda omalle organisaatiolle sisällöntuotantotyötä helpottavia sisältökonsepteja, oli kyseessä sitten artikkelit, blogikirjoitukset, videot tai sosiaalisen median julkaisut. Työpajan aikana käydään läpi toimivia tekniikoita sisältöideoiden keräämiseen omasta organisaatiosta ja saadaan konkreettisia oppeja toimivaksi todetun sisältösuunnitelman rakentamiseen.

5. Tavoitteellisen mittaamisen ja mainonnan työpaja (7.12.2017 klo 9-12)

Tässä työpajassa suunnitellaan, miten voidaan seurata oman organisaation kanavien ja sisältöjen käytön kehitystä vertailukelpoisilla mittareilla ja luodaan suunnitelma sosiaalisen median mainontaan. Työpajan koulutuksellisessa osiossa käydään läpi erilaisia malleja, joilla sosiaalisen median tuloksia voidaan mitata ja tapoja toteuttaa mainontaa sosiaalisessa mediassa.

6. Roadmap-työpaja (14.12.2017 klo 9-12)

Viimeisessä työpajassa kerätään yhteen aikaisemmissa työpajoissa tehdyt toimenpiteet organisaation roadmapiksi. Roadmap toimii käytännössä sisältötyön karttana ja siinä määritellään, millaisia toimenpiteitä on tavoitteena toteuttaa valitulla aikavälillä.

7. Päätöskonsultointi, ajankohta sovitaan erikseen

Koulutusohjelman päätteeksi toteutetaan kaksi tuntia kestävä konsultointi, jossa käydään läpi työpajojen aikana koostettu työ ja hiotaan mahdollisia yksityiskohtia. Osallistuja toimittaa ennakkoon työpajojen pohjalta kootun sosiaalisen median sisältöstrategian valmentajalle tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. Konsultoinnissa voidaan tarvittaessa pureutua myös tiettyyn osa-alueeseen, kuten kanavaan tai sisältötyyppiin, jonka käsittely on organisaation kannalta relevanttia. Päätöskonsultointi on yrityskohtainen.

Osallistumismaksu:

2850 € + alv. 24 %
Minimiosallistujamäärä 5 henkilöä - koulutuksen toteutuminen varmistetaan ilmoittautuneille viimeistään 7 vuorokautta ennen koulutusta. Mikäli osallistuja peruuttaa tulonsa alle 7 päivää ennen tapahtumaa, perimme 50 % osallistumismaksusta. Peruutus tulee tehdä viimeistään 3 vuorokautta ennen koulutusta.

Tätä aihetta kouluttavat:

 
 
040 827 2792
Eleonore Lundell on sisältöstrategi, joka on kiinnostunut visuaalisuudesta sosiaalisessa mediassa sekä B2C-markkinoinnista. Eleonoren erityisosaamisalueita ovat kansainvälinen markkinointi ja sosiaalisen median sisällöntuotanto.
 
 
050 444 7499
Kristiina Salo on sisältöstrategi. Kristiinan erityisalueita ovat strateginen sisältömarkkinointi, suunnitelmallinen sisällöntuotanto, bloggaaminen ja B2B-yritysten sosiaalisen median hyödyntäminen osana liiketoimintastrategiaa.